Jednym z głównych działań Stowarzyszenia Oratorium – Przygoda Życia jest prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców Miasta Pabianice. Od wielu lat prowadzimy pracę z całymi rodzinami zgodnie z zapisami w statucie.

Dla dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia świetlicowe oraz organizujemy wyjazdy wakacyjne, a dla dorosłych poradnictwo specjalistyczne (w tym zakresie Stowarzyszenie wspiera osoby uzależnione i współuzależnione – członków rodzin osób nadużywających alkoholu).