Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Oratorium – PRZYGODA ŻYCIA z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. M. Konopnickiej 39, reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Oratorium – PRZYGODA ŻYCIA w Pabianicach zwanego dalej „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: remikol@op.pl lub telefonicznie pod nr 501-714-357.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych, marketingowych i realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia Oratorium – PRZYGODA ŻYCIA i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub wymagane do organizacji wyjazdu na kolonie. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania czy usunięcia. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeśli nie wyrażają państwo zgody na przetwarzanie danych prosimy o opuszczenie strony.